Arkeologipodden

002 - Tema datering: Strandlinjekurvor

January 14, 2021

Inledningen på temaserien om arkeologiska dateringsmetoder handlar om strandlinjekurvor. Ett geologiskt fenomen som kan användas som verktyg för att säga något om hur gamla vissa fornlämningar kan vara. Men det är mer komplicerat än vad man trott. Dessutom lite om Dalarnas äldsta skalle.

Se strandlinjens läge under olika tider: http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html 

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser

Burenhult, Göran (red.),1999, Arkeologi i Norden 1, Natur och Kultur.

Nordlund, Christer 2001, Det upphöjda landet - Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860—1930, Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar nr 53.

www.havet.nu

 

Musik av Sound Nobel

Podbean App

Play this podcast on Podbean App