Arkeologipodden
014 - Livepodd från Birka: Vikingaidentitet

014 - Livepodd från Birka: Vikingaidentitet

July 29, 2021

Avsnittet är inspelat live inför publik på Birka. I avsnittet diskuteras bilden av “Vikingen” och hur den använts som ideal under de senaste 200 åren och använts för att skapa olika gemensamheter. Kanske kan arkeologisk kunskap och praktik vara en viktig ingrediens för att skapa ett mer inkluderande användande av vikingatiden och skapa en större gemensamhet som innefattar fler människor?

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser:

Hesselbom, Ted & Lihammer, Anna 2021. Vikingen : en historia om 1800-talets manlighet, Historiska Media.

 

Musik av Sound Nobel

013 - Sandarnaboplatsen

013 - Sandarnaboplatsen

June 17, 2021

Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum pratar vi om en av stadens äldsta boplatser som vid sin upptäckt kom att förändra synen på stenåldern i området. Nya undersökningar av Sandarnaboplatsen har gett fördjupade kunskaper om denna 10 000 år gamla boplats.

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser

Alexandersson, Henrik & Persson, Maria 2021. Göteborg 400 år - Platser med historia, Fornminnesföreningen i Göteborg. 

Andersson, Stina mfl. 2005 Fångstfolk och bönder – Om forntiden i Göteborg. Göteborgs Stadsmuseum.

Andersson, Stina & Wigforss, Johan & Nancke-Krogh, Sören (red.) 1988. Fångstfolk för 8000 år sedan – om en grupp stenåldersboplatser i Göteborg, Kungälv: Goterna

von der Luft, Magnus & Sandin, Mats & Thorsberg, Kalle 2018. Göteborg 15:1 och 516 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun, Arkeologisk förundersökning, Rio Göteborg.

 

Musik av Sound Nobel

012 - Tema datering: C14-metoden

012 - Tema datering: C14-metoden

June 3, 2021

Vi grottar ner oss i den vanligaste dateringsmetoden inom arkeologin och pratar om vilka fördelar och begränsningar den har. C14-metoden har med rätta kallats för en revolution inom den arkeologiska vetenskapen.

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser

Burenhult, Göran (red.),1999, Arkeologi i Norden 1, Natur och Kultur.

Vill du C14-datera något kan du göra det t.ex. här: https://www.geologi.lu.se/forskning/laboratorier-utrustning/laboratoriet-14c-datering 

 

Musik av Sound Nobel

011 - Hällmålningar

011 - Hällmålningar

May 20, 2021

Ett kortare avsnitt om en ovanlig fornlämningstyp. Hällmålningar vittnar om ett samhälle där jakten har haft en central roll. Vad kan tusentals år gamla bilder berätta om den tid och de människor som en gång målade dem?

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser:

Aronsson, Kjell-Ake och Ljungdahl, Ewa, 2000, “Nyupptäckta hällmålningar i Jämtland och Härjedalen : bevarande, dokumentation och tillgänglighet” Fornvännen 95

Burenhult, Göran (red.),1999, Arkeologi i Norden 1, , Natur och Kultur.

B Schulz Paulsson, C Isendahl, F Frykman Markurth, 2019, “Elk Heads at Sea: Maritime Hunters and Long‐Distance Boat Journeys in Late Stone Age Fennoscandia”, Oxford Journal of Archaeology.

Ramqvist, Per H; Bergman, Ingela; Liedgren, Lars, 2016, “Hällmålningarna i Gaskávrre: nordliga bilder med geometriska motiv”, Arkeologi i Norr, Umeå: 2016, Vol. 15 : 1-36

Welinder, Stig, 2009, Sveriges Historia 13000 f.kr. - 600 e. Kr., Norstedts

 

Musik av Sound Nobel

010 - Depåfyndet i Alingsås

010 - Depåfyndet i Alingsås

May 6, 2021

Arkeologipodden kommenterar och funderar kring den stora arkeologinyheten om ett spektakulärt depåfynd av en stor mängd bronsföremål som hittats strax utanför Alingsås. Vilka frågor väcker fyndet och vad kan man tänka sig att det får för betydelse framöver?

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser:

Burenhult, Göran (red.) 1999. Arkeologi i Norden 1 + 2, Natur och Kultur.

Thedéen, Susanne 2010, “Demonstrativa depositioner - begravningspraktiker speglade i bronsålderns depåer?” i Bronsålder i Stockholms län - aktuell forskning, Stockholms läns museum och Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion.

Digital pressträff 29 april: Unikt bronsåldersfynd i Västra Götaland: https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/press-och-media/digital-presstraff-29-april/ 

 

Musik av Sound Nobel

009 - Tema datering: Relativ datering

009 - Tema datering: Relativ datering

April 22, 2021

Tillsammans med arkeologen Benjamin Grahn Danielsson från Picea Kulturarv pratar vi om hur man inom arkeologin använder sig av olika relativa dateringsmetoder och vilka möjligheter det innebär. 

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden

 

Referenser

Burenhult, Göran (red.),1999, Arkeologi i Norden 1, Natur och Kultur.

Gräslund, Bo. 1974. Relativ datering. Om kronologisk metod i nordisk arkeologi. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

 

Musik av Sound Nobel

008 - Tankar om: Lämningar i snö

008 - Tankar om: Lämningar i snö

April 8, 2021

Arkeologipodden reflekterar loss och svävar ut i tankar och funderingar om hur vissa fornlämningar får ett annat utseende och innebär en annan upplevelse när de är täckta av ett snötäcke. Frågan är om denna skillnad betydde något för de forntida människorna?

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Musik av Sound Nobel

007 - Gravrösen

007 - Gravrösen

March 25, 2021

I många fall har gravrösen fått vara sinnebilden för den tid som vi kallar för bronsåldern. Här tittar vi närmare på vad ett gravröse är, hur det ser ut och vad det kan berätta om den tid som det uppfördes i. Vi diskuterar också bilden av bronsåldersröset som fenomen och konstaterar att allt kanske inte alltid är vad det verkar vara. Nu kör vi Arkeologipodden mot röset!

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser:

Artelius, Tore 2005. ”Bronsåldersbygden som sprack – om rösemonumentens ålder i södra Västergötlands inland.” i Goldhahn, Joakim (red.) Mellan sten och järn. Del II. Gotarc Serie C. Arkeologiska Skrifter No 59.

Burenhult, Göran (red.) 1999. Arkeologi i Norden 1, Natur och Kultur.

Goldhahn, Joakim 2006. “Från landskapens monument till monumentens landskap - om döda och efterlevande med exempel från äldre bronsålder, 1700-1100 cal BC.” i Østigård, Terje (red.) Lik og ulik - Tilnærminger til variasjon i gravskikk. Bergens universitet.

Ängeby, Gisela och Ragnesten, Ulf 2020. Röset vid Arendal - en mångbottnad historia, Rapport 2020:23 Arkeologerna, Statens historiska museer.

Östlund, Annika 2013. Tossene 314 och 1017, Sotenäs kommun, Särskild undersökning. Rio kulturkooperativ.

 

Musik av Sound Nobel

006 - Kartarkeologi

006 - Kartarkeologi

March 11, 2021

Kartor är ett viktigt verktyg för förståelsen av det historiska landskapet. Tillsammans med arkeologen Daniel Gunnarsson från Picea Kulturarv djupdyker vi i den historiska kartskatten som finns i Sverige och pratar om hur de kan användas inom den arkeologiska verksamheten. Tyvärr fick vi problem med ett störande ljud mot slutet av inspelningen.

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser:

Litteratur

Cserhalmi, Niklas, 1998. Fårad mark - handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Sveriges hembygdsförbund

Karsvall, Olof, 2013. Retrogressiv metod: En översikt med exempel från historisk geografi och agrarhistoria. I Historisk tidskrift 133:3

Internetresurser

Historiska kartor hos Lantmäteriet: https://historiskakartor.lantmateriet.se/ 

Informationskartan Västra Götaland med äldre ekonomiska kartor m.m.: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed 

Ortofoton och fastighetsindelning hos Lantmäteriet: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 

Sveriges äldsta storskaliga kartor: https://riksarkivet.se/geometriska 

TORA - Topografiskt register på Riksarkivet: https://riksarkivet.se/tora 

Läs mer om Picea Kulturarvs arbete: https://www.piceakulturarv.se/ 

 

Musik av Sound Nobel

005 - Sutton Hoo

005 - Sutton Hoo

February 25, 2021

Med andra världskriget i hasorna gjordes en av Englands mest remarkabla utgrävningar under sommaren 1939. Fynden som båtgraven innehöll fortsätter att fascinera arkeologer och historieintresserade än idag. Vi tar en närmare “titt” på några av fynden och funderar på vad de kan berätta.

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden

 

Referenser

Burenhult, Göran (red.),1999, Arkeologi i Norden 2, Natur och Kultur.

Cunliffe, Barry (Red.), 2001, The oxford illustrated history of prehistoric Europe, Oxford University Press. 

Evans, Angela Care, 1994, The Sutton Hoo ship burial, British Mueum Press.

Sue Takes on the Sutton Hoo Helmet, Curator's Corner S6 E5, British Museum https://www.youtube.com/watch?v=zYk0GH5iFYI&t=205s 

Wolf, Alex, 2015, “Sutton Hoo and Sweden Revisited” i The Long Seventh Century. Continuity and Discontinuity in an Age of Transition Red: Alessandro Gnasso, Emanuele E. Intagliata, Thomas J. MacMaster and Bethan N. Morris, Peter Lang

 

Musik av Sound Nobel

Podbean App

Play this podcast on Podbean App