Arkeologipodden

006 - Kartarkeologi

March 11, 2021

Kartor är ett viktigt verktyg för förståelsen av det historiska landskapet. Tillsammans med arkeologen Daniel Gunnarsson från Picea Kulturarv djupdyker vi i den historiska kartskatten som finns i Sverige och pratar om hur de kan användas inom den arkeologiska verksamheten. Tyvärr fick vi problem med ett störande ljud mot slutet av inspelningen.

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser:

Litteratur

Cserhalmi, Niklas, 1998. Fårad mark - handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Sveriges hembygdsförbund

Karsvall, Olof, 2013. Retrogressiv metod: En översikt med exempel från historisk geografi och agrarhistoria. I Historisk tidskrift 133:3

Internetresurser

Historiska kartor hos Lantmäteriet: https://historiskakartor.lantmateriet.se/ 

Informationskartan Västra Götaland med äldre ekonomiska kartor m.m.: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed 

Ortofoton och fastighetsindelning hos Lantmäteriet: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 

Sveriges äldsta storskaliga kartor: https://riksarkivet.se/geometriska 

TORA - Topografiskt register på Riksarkivet: https://riksarkivet.se/tora 

Läs mer om Picea Kulturarvs arbete: https://www.piceakulturarv.se/ 

 

Musik av Sound Nobel

Podbean App

Play this podcast on Podbean App