Arkeologipodden

011 - Hällmålningar

May 20, 2021

Ett kortare avsnitt om en ovanlig fornlämningstyp. Hällmålningar vittnar om ett samhälle där jakten har haft en central roll. Vad kan tusentals år gamla bilder berätta om den tid och de människor som en gång målade dem?

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser:

Aronsson, Kjell-Ake och Ljungdahl, Ewa, 2000, “Nyupptäckta hällmålningar i Jämtland och Härjedalen : bevarande, dokumentation och tillgänglighet” Fornvännen 95

Burenhult, Göran (red.),1999, Arkeologi i Norden 1, , Natur och Kultur.

B Schulz Paulsson, C Isendahl, F Frykman Markurth, 2019, “Elk Heads at Sea: Maritime Hunters and Long‐Distance Boat Journeys in Late Stone Age Fennoscandia”, Oxford Journal of Archaeology.

Ramqvist, Per H; Bergman, Ingela; Liedgren, Lars, 2016, “Hällmålningarna i Gaskávrre: nordliga bilder med geometriska motiv”, Arkeologi i Norr, Umeå: 2016, Vol. 15 : 1-36

Welinder, Stig, 2009, Sveriges Historia 13000 f.kr. - 600 e. Kr., Norstedts

 

Musik av Sound Nobel

Podbean App

Play this podcast on Podbean App