Arkeologipodden

013 - Sandarnaboplatsen

June 17, 2021

Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum pratar vi om en av stadens äldsta boplatser som vid sin upptäckt kom att förändra synen på stenåldern i området. Nya undersökningar av Sandarnaboplatsen har gett fördjupade kunskaper om denna 10 000 år gamla boplats.

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser

Alexandersson, Henrik & Persson, Maria 2021. Göteborg 400 år - Platser med historia, Fornminnesföreningen i Göteborg. 

Andersson, Stina mfl. 2005 Fångstfolk och bönder – Om forntiden i Göteborg. Göteborgs Stadsmuseum.

Andersson, Stina & Wigforss, Johan & Nancke-Krogh, Sören (red.) 1988. Fångstfolk för 8000 år sedan – om en grupp stenåldersboplatser i Göteborg, Kungälv: Goterna

von der Luft, Magnus & Sandin, Mats & Thorsberg, Kalle 2018. Göteborg 15:1 och 516 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun, Arkeologisk förundersökning, Rio Göteborg.

 

Musik av Sound Nobel

Podbean App

Play this podcast on Podbean App