Arkeologipodden
004 - Naziarkeologi

004 - Naziarkeologi

February 11, 2021

Varför var Bohuslän målet för en särskilt utsänd arkeologisk expedition av självaste Heinrich Himmler 1936? Vad förväntade man sig att finna där? I detta avsnitt dyker vi ner i arkeologihistorien för att se om svaren kanske finns där. 

 

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser:

Historiepodden, nr 329 - SS och den vilda jakten på Germania

Olsen, Bjørnar, 2003, Från ting till text - Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning, Studentlitteratur

Pringle, Heather, 2006, Härskarplanen, Historiska media

 

Musik av Sound Nobel

003 - Fornborgar

003 - Fornborgar

January 28, 2021

Fornborgar kan på ytan se ganska likartade ut. Men när man tittar närmare så visar det sig att det inte alls är så enkelt att förklara vad de en gång har haft för funktion. 

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser

Andersson, Stina mfl. (red.), 1992, Borgar - från forntid till medeltid i Västsverige, Göteborgs arkeologiska museum.

Burenhult, Göran (red.),1999, Arkeologi i Norden 2, Natur och Kultur.

K-podd nr 56 om Fornborgar: www.k-blogg.se/2020/07/09/k-podd-56-om-fornborgar/ 

Olausson, Mikael 1995, Det inneslutna rummet - om kultiska hägnader, fornborgar och befästa gårdar i Uppland från 1300 f Kr till Kristi födelse, UV Stockholm.

Welinder, Stig, 2009, Sveriges Historia 13000 f.kr. - 600 e. Kr.,  Norstedts.

 

Musik av Sound Nobel

002 - Tema datering: Strandlinjekurvor

002 - Tema datering: Strandlinjekurvor

January 14, 2021

Inledningen på temaserien om arkeologiska dateringsmetoder handlar om strandlinjekurvor. Ett geologiskt fenomen som kan användas som verktyg för att säga något om hur gamla vissa fornlämningar kan vara. Men det är mer komplicerat än vad man trott. Dessutom lite om Dalarnas äldsta skalle.

Se strandlinjens läge under olika tider: http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html 

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser

Burenhult, Göran (red.),1999, Arkeologi i Norden 1, Natur och Kultur.

Nordlund, Christer 2001, Det upphöjda landet - Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860—1930, Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar nr 53.

www.havet.nu

 

Musik av Sound Nobel

001 - Skålgropar

001 - Skålgropar

January 1, 2021

Skålgropar har förbryllat och fascinerat människor i hundratals år. Vad är det för något och vad kan vi idag tro att de har använts till? 

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller www.facebook.com/arkeologipodden 

 

Referenser:

Burenhult, Göran (red.) 1999, Arkeologi i Norden 1, Natur och Kultur.

Goldhahn, Joakim, Älvornas arkeologi, 2018, i  Fornvännen, Vol. 113, nr 4, s. 210-232.

Hygen, A-S. & Bengtsson, L. 1999. Hällristningar i gränsbygd. Bohuslän och Östfold. Warne Förlag. Sävedalen.

Jansson, Jenny,  2018, Mellan älvor och offerblod - En undersökning om skålgroparnas uppkomst och betydelse i det fornnordiska landskapet, Masteruppsats i arkeologi vid Uppsala universitet, Campus Gotland.

 

Musik av Sound Nobel

Introduktion

Introduktion

December 21, 2020

Arkeologipodden ser dagens ljus under hösten/vintern 2020/2021. En introduktion till tanken bakom podden.

 

Kontakt: arkeologipodden@hotmail.com eller https://www.facebook.com/arkeologipodden 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App